Καλώς ήρθατε στην

Χαρτοφυλάκιο προσόντων

Χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων έργου CASINO για εκπαιδευτικούς

Χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων έργου Casino για εκπαιδευόμενους

Επιλέξτε ένα εικονίδιο, για να δείτε τις σχετικές ικανότητες. Μετά την επιλογή, θα εμφανιστεί ένας αντίστοιχος πίνακας που εξηγεί τις Γνώσεις, τις Δεξιότητες και Στάσεις, που αποκτώνται από κάθε ικανότητα για όλα τα επίπεδα.
Γραμματισμός και αλφαβητοποίηση μέσω της κατανόησης κειμένου
Αριθμητικός συλλογισμός και κατανόηση μέσω μαθηματικών υπολογισμών
Κριτική και δημιουργική σκέψη μέσω της επίλυσης προβλημάτων
Αίσθηση πρωτοβουλίας μέσω λογικής και χωρικής σκέψης
Διαδικασία μάθησης μέσω της διατήρησης πληροφοριών και της ανάπτυξης της μνήμης
Ψηφιακή και τεχνολογική επάρκεια μέσω βασικών ασκήσεων προγραμματισμού

Γραμματισμός και αλφαβητοποίηση μέσω της κατανόησης κειμένου

Αριθμητικός συλλογισμός και κατανόηση μέσω μαθηματικών υπολογισμών
Κριτική και δημιουργική σκέψη μέσω της επίλυσης προβλημάτων
Αίσθηση πρωτοβουλίας μέσω λογικής και χωρικής σκέψης
Διαδικασία μάθησης μέσω της διατήρησης πληροφοριών και της ανάπτυξης της μνήμης
Ψηφιακή και τεχνολογική επάρκεια μέσω βασικών ασκήσεων προγραμματισμού
elGreek