Cipar

Digitalna i tehnologija temeljena kompetencija kroz osnovne vježbe kodiranja

Digitalna kompetencija uključuje samopouzdanu, kritičku i osjetljivu upotrebu i angažman s digitalnim tehnologijama za učenje, rad i sudjelovanje u društvu. Uključuje informacijsku i podatkovnu pismenost, komunikaciju i suradnju, stvaranje digitalnog sadržaja (uključujući programiranje), sigurnost (uključujući vještine digitalne dobrobiti i kibernetičke sigurnosti) i rješavanje problema

English Digital Breakout Resources

Select a level to begin

Introduction

Intermediate

Advanced

Expert

Cypriot Digital Breakout Resources

Select a level to begin

Introduction

Intermediate

Advanced

Expert

hrCroatian