Πορτογαλία

Αριθμητικός συλλογισμός και κατανόηση μέσω μαθηματικών υπολογισμών

Μαθηματική επάρκεια είναι η ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής της μαθηματικής σκέψης για την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις. Με βάση την καλή αριθμητική ικανότητα, η έμφαση δίνεται στις διαδικασίες και τις δραστηριότητες καθώς και στις γνώσεις. Η μαθηματική επάρκεια περιλαμβάνει, σε διαφορετικό βαθμό, την ικανότητα και την προθυμία χρήσης μαθηματικών τρόπων σκέψης (λογική και χωρική σκέψη) και παρουσιάσεων (τύποι, μοντέλα, κατασκευές, γραφήματα και πίνακες).

English Digital Breakout Resources

Select a level to begin

Introduction

Intermediate

Advanced

Expert

Portuguese Digital Breakout Resources

Select a level to begin

Introduction

Intermediate

Advanced

Expert

elGreek