Ισπανία

Κριτική και δημιουργική σκέψη μέσω της επίλυσης προβλημάτων

Η επίλυση προβλημάτων είναι μια από τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται στην επαγγελματική και ιδιωτική ζωή σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής. Για να μπορέσει το άτομο να λύσει ένα πρόβλημα, πρέπει να δουλέψει πάνω στις δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

English Digital Breakout Resources

Select a level to begin

Introduction

Intermediate

Advanced

Expert

Spanish Digital Breakout Resources

Select a level to begin

Introduction

Intermediate

Advanced

Expert

elGreek