Ισπανία

Ψηφιακή και τεχνολογική επάρκεια μέσω βασικών ασκήσεων προγραμματισμού

Η ψηφιακή επάρκεια περιλαμβάνει την αυτοπεποίθηση, την κριτική και ευέλικτη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και την εμπλοκή με αυτές για μάθηση, εργασία και συμμετοχή στην κοινωνία. Περιλαμβάνει τον γραμματισμό σε πληροφορίες και δεδομένα, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού), την ασφάλεια (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ευημερίας και των δεξιοτήτων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο) και την επίλυση προβλημάτων.

English Digital Breakout Resources

Select a level to begin

Introduction

Intermediate

Advanced

Expert

Spanish Digital Breakout Resources

Select a level to begin

Introduction

Intermediate

Advanced

Expert

elGreek