Κύπρος

Διαδικασία μάθησης μέσω της διατήρησης πληροφοριών και της ανάπτυξης της μνήμης

Η δια βίου μάθηση είναι μία από τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για δια βίου ανάπτυξη μετά την τυπική εκπαίδευση. Προκειμένου να γνωρίζουν πώς η μάθηση συνεχίζεται μετά την τυπική εκπαίδευση, τα άτομα πρέπει να εργαστούν στις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα κίνητρά τους για μάθηση.

English Digital Breakout Resources

Select a level to begin

Introduction

Intermediate

Advanced

Expert

Cypriot Digital Breakout Resources

Select a level to begin

Introduction

Intermediate

Advanced

Expert

elGreek