Καλώς ήρθατε στην

Καλώς ήρθατε στην

CASINO PROJECT MOOC

CASINO PROJECT MOOC

Η εξειδίκευση της Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης σε διαδικτυακά παιχνίδια μέσω καινοτόμου μάθησης βασισμένης σε προκλήσεις.

Η εξειδίκευση της Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης σε διαδικτυακά παιχνίδια μέσω καινοτόμου μάθησης βασισμένης σε προκλήσεις.

IO1
IO1

Συλλογή Ψηφιακών

Συλλογή Ψηφιακών

Ψηφιακές Δοκιμασίες Απόδρασης

Ψηφιακές Δοκιμασίες Απόδρασης

.

.

Το έργο CASINO παρέχει μια συλλογή από ψηφιακές δοκιμασίες απόδρασης, για να υποστηρίξει τους ΕΑΕΚ στην ανάπτυξη βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι ψηφιακές αποδράσεις είναι παιχνιδοποιημένοι πόροι που αποτελούνται από παιχνίδια περιπέτειας στα οποία οι εκπαιδευόμενοι επιλύουν προκλήσεις, για να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο. Αυτά τα παιχνίδια περιέχουν επίπεδα ενσωματωμένης μάθησης για την απόκτηση των ικανοτήτων που περιγράφονται παρακάτω. Καθεμία από αυτές τις ικανότητες είναι ζωτικής σημασίας στον σύγχρονο κόσμο. Οι ψηφιακές αποδράσεις προσφέρουν μια μη τυπική μαθησιακή προσέγγιση.

Αυτές οι ψηφιακές προκλήσεις έχουν αναπτυχθεί σε Φόρμες Google και πρέπει να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google για να αποθηκευτεί η πρόοδός σας. Γνωρίζετε πώς να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google; Εάν όχι, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679, έχουμε νομική υποχρέωση να προστατεύουμε κάθε πληροφορία που συλλέγουμε από εσάς. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν συνημμένα αρχεία ενδέχεται να είναι προνομιακές ή εμπιστευτικές και προορίζονται για αποκλειστική χρήση από τον αρχικό παραλήπτη.

Επιλέξτε μια δεξιότητα για να ξεκινήσετε
Επιλέξτε μια δεξιότητα για να ξεκινήσετε
Γραμματισμός και αλφαβητοποίηση μέσω της κατανόησης κειμένου
Αριθμητικός συλλογισμός και κατανόηση μέσω μαθηματικών υπολογισμών
Κριτική και δημιουργική σκέψη μέσω της επίλυσης προβλημάτων
Αίσθηση πρωτοβουλίας μέσω λογικής και χωρικής σκέψης
Διαδικασία μάθησης μέσω της διατήρησης πληροφοριών και της ανάπτυξης της μνήμης
Ψηφιακή και τεχνολογική επάρκεια μέσω βασικών ασκήσεων προγραμματισμού
Γραμματισμός και αλφαβητοποίηση μέσω της κατανόησης κειμένου
Αριθμητικός συλλογισμός και κατανόηση μέσω μαθηματικών υπολογισμών
Κριτική και δημιουργική σκέψη μέσω της επίλυσης προβλημάτων
Αίσθηση πρωτοβουλίας μέσω λογικής και χωρικής σκέψης
Διαδικασία μάθησης μέσω της διατήρησης πληροφοριών και της ανάπτυξης της μνήμης
Ψηφιακή και τεχνολογική επάρκεια μέσω βασικών ασκήσεων προγραμματισμού
IO2

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση

Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση

.

.

Το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης χωρίζεται σε τρεις ενότητες και αποτελείται από εργαστηριακή κατάρτιση που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακών μέσων και διαδικτυακή μάθηση που επικεντρώνεται στην επιλεγμένη μεθοδολογική προσέγγιση και στην εργασία σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης διατίθεται ως εγχειρίδιο σε μορφή pdf για εκτύπωση και ως flip-book για χρήση απευθείας στο διαδίκτυο. Συνοδεύεται από μια σειρά βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων και όλο το μαθησιακό περιεχόμενο είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

Community Of Practice ​

Community Of Practice ​

Το CASINO MOOC προσφέρει ένα διαδικτυακό φόρουμ για τους πάροχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όπου μπορούν να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, να μοιράζονται εμπειρίες, συμβουλές και συμπεράσματα τέτοια που να τους βοηθούν ώστε υποστηρίζουν τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Στόχος αυτού του διαδικτυακού φόρουμ είναι η δημιουργία μιας Κοινότητας Πρακτικής μεταξύ των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια Κοινότητα Πρακτικής είναι μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζονται μια κοινή ανησυχία ή ενδιαφέρον για ένα θέμα και οι οποίοι έρχονται σε επαφή για να εκπληρώσουν ατομικούς και ομαδικούς στόχους. Οι κοινότητες πρακτικής επικεντρώνονται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στη δημιουργία νέας γνώσης για την προώθηση ενός τομέα επαγγελματικής πρακτικής. Το διαδικτυακό φόρουμ CASINO προωθεί ένα διαδικτυακό συνεργατικό περιβάλλον, όπου οι πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μπορούν να αναπτύξουν αυτή την Κοινότητα Πρακτικής και να δημιουργήσουν ουσιαστικές συνδέσεις. Χρειάζεται να εγγραφείτε στο CASINO MOOC για να δημοσιεύσετε στην Κοινότητα Πρακτικής. Ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να αρχίσετε να συνδέεστε με τους πάροχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη:

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679, έχουμε νομική υποχρέωση να προστατεύουμε κάθε πληροφορία που συλλέγουμε από εσάς.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

-Μερικά δεδομένα συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε (μέσω της εγγραφής στην πλατφόρμα MOOC)
-Ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Τα δεδομένα αυτά είναι κυρίως τεχνικά δεδομένα, όπως το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε ή το πότε προσπελάσατε τη σελίδα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

-Για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας (για παράδειγμα, όταν επιστρέφετε στο MOOC και έχετε ήδη συνδεθεί)
-Για να σας στέλνουμε μηνύματα υπηρεσιών σχετικά με την εγγραφή στον λογαριασμό σας, για παράδειγμα, εάν έχετε κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο επαναφοράς κωδικού πρόσβασης.

Με την εγγραφή σας σε αυτό το MOOC, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τους παραπάνω όρους. Οι πληροφορίες σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής πρόσβασης στο MOOC και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Έχετε

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

elGreek